W celu sprawdzenia umowy deweloperskiej konieczne jest zweryfikowanie wszystkich dokumentów, tj. decyzji administracyjnych, zaświadczeń i pozwoleń, stanu prawnego nieruchomości, wiarygodności dewelopera oraz historii jego inwestycji jeszcze przed zawarciem umowy.

Profesjonalna analiza zapisów w umowie deweloperskiej to usługi, które są dedykowane przede wszystkim dla osób, które zamierzają kupić nową nieruchomość od dewelopera. W ten sposób można rzetelnie zabezpieczyć swoje interesy i zredukować ryzyko podpisania niekorzystnej umowy kupna domu lub mieszkania.

Niezależnie od charakteru inwestycji, nawet jeśli inwestycja wydaje się na pierwszy rzut oka pewna, istnieje wiele potencjalnych problemów prawnych, których nie można zidentyfikować na podstawie wstępnego oglądu umowy deweloperskiej czy księgi wieczystej.

Podstawowe ryzyka związane z zakupem nieruchomości od dewelopera

Umowa deweloperska jest dokumentem, który przyczynia się do skuteczności przeniesienia praw do nieruchomości, która została sprzedana przez dewelopera. Sporządzenie rzetelnej umowy jest niezbędne, aby interesy każdej ze stron były odpowiednio zabezpieczone.

Analiza umowy deweloperskiej powinna obejmować przede wszystkim:

 • weryfikację postanowień umownych,
 • propozycje zmian w dokumencie,
 • analizę decyzji administracyjnych, zaświadczeń i pozwoleń,
 • negocjacje z deweloperem,
 • odpowiedzi na pytania kupującego, który zamierza podpisać umowę deweloperską,
 • konsultacje prawnicze.

Procedura sprawdzenia umowy deweloperskiej najczęściej nie trwa dłużej niż kilka dni. W skrajnych przypadkach za dodatkową opłatą można liczyć na ekspresowe rozpatrzenie dokumentu – nawet w jeden dzień. Koszty związane z pełną analizą umowy deweloperskiej oscylują w granicy do 100 złotych, natomiast klasyczne konsultacje to wydatek 200-400 złotych za pojedyncze spotkanie z ekspertem.

Jeśli kupujemy budynek od dewelopera, warto skorzystać z pomocy eksperta i sprawdzić umowę deweloperską wraz z legalnością wszystkich zastosowanych zapisów umownych.

Kary umowne i odsetki

Klauzule dotyczące kar umownych i odsetek w umowach deweloperskich mają istotne znaczenie dla nabywcy. Niekorzystna dla nabywcy jest umowa deweloperska, wedle której Deweloper nie jest zobowiązany do płacenia odsetek ani kar nabywcy za opóźnienia w budowie lub dostarczeniu nieruchomości.

Niemniej jednak korzystne i starannie sformułowane postanowienia w tej kwestii mogą pomóc nabywcy uniknąć niekorzystnych konsekwencji opóźnień ze strony dewelopera. Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na te klauzule w umowie deweloperskiej i, jeśli to konieczne, skonsultować się z prawnikiem w celu ich optymalnego dostosowania do swoich potrzeb i interesów.

Można zatem powiedzieć, że sprawdzenie umowy deweloperskiej jest niezbędne, aby nie narazić się na późniejsze problemy finansowe. Warto unikać niekorzystnych zapisów dotyczących kary umownych i odsetek, które mogą także wiązać się z dodatkowymi kosztami dla nabywcy.

Nadmierny metraż i dodatkowe koszty

Umowa deweloperska określa zazwyczaj projektowy metraż mieszkania lub domu, co oznacza, że ostateczny metraż może być większy lub mniejszy niż ten projektowany. Głównie dlatego tak ważne jest skrupulatne sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Z tego powodu istotne jest odpowiednie zapisanie różnych scenariuszy dotyczących zmian w metrażu nieruchomości w umowie deweloperskiej. Dzięki precyzyjnym klauzulom można oszczędzić dodatkowe koszty związane z nadmiarem lub brakiem metrów kwadratowych.

Dodatkowo są różnice między deweloperami w zakresie tego, co wlicza się do powierzchni mieszkania lub domu, na przykład, powierzchnie pod tzw. ściankami działowymi lub przynależności. Dokładne i bezpieczne klauzule dotyczące metrażu w umowie deweloperskiej są kluczowe, aby uniknąć płacenia za nadmiarowe metry.

Zamów sprawdzenie umowy deweloperskiej

Wypełnij formularz

Szukasz wsparcia prawnego?

Odbiór lokalu i rękojmia za wady – to trzeba sprawdzić w umowie deweloperskiej!

W momencie odbioru lokali od dewelopera rzadko są one bezusterkowe. Koszty usuwania usterek mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Deweloperzy starają się czasem ograniczać swoją odpowiedzialność za naprawę usterek w umowach deweloperskich, co może prowadzić do trudności w ich usuwaniu.

Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem, aby lepiej zrozumieć, jakie klauzule dotyczące rękojmi są korzystne dla nabywcy. Dzięki naszym usługom prawniczym można uniknąć trudności związanych z usuwaniem usterek od dewelopera.

Różnice w standardzie wykończenia – co z umową deweloperską?

Umowa deweloperska określa stan deweloperski mieszkania lub domu, ale zwykle jest zawierana na etapie, w którym nieruchomość nie jest jeszcze w pełni ukończona. Oznacza to, że nabywca nabywa nieruchomość w momencie, w którym to deweloper może określić, jakie  elementy wykończenia zostaną dostarczone, a które nie. Głównie z tego powodu, warto zdecydować się na kompleksowe sprawdzenie umowy deweloperskiej.

Standard wykończenia jest zazwyczaj opisany w załącznikach do umowy deweloperskiej i zawiera różne elementy, na które szczególnie warto zwrócić uwagę i doprecyzować. Pomagamy w analizie i doprecyzowaniu elementów standardu wykończenia, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów i nieporozumień związanych z zakupem mieszkania w stanie deweloperskim i jego odbioru.

Co trzeba sprawdzić w Umowie Deweloperskiej?

Sprawdzenie umowy deweloperskiej obejmuje przede wszystkim skrupulatną weryfikację wszystkich zapisów i klauzul zawartych w dokumencie. Samodzielne przebrnięcie przez całą dokumentację jest praktycznie niemożliwe. Głównie dlatego warto skorzystać z profesjonalnej pomocy w sprawdzeniu umowy deweloperskiej.

Kwestie, które trzeba przejrzeć to:

 • Księgi wieczyste: Księga wieczysta nieruchomości jest kluczowym dokumentem do sprawdzenia.
 • Prawa dewelopera: Upewnij się, że deweloper ma prawo do działki, budynku lub lokalu, które stanowią przedmiot umowy deweloperskiej.
 • Obciążenia nieruchomości: Jeśli nieruchomość jest obciążona, dowiedz się, jakie to obciążenia i czy można je wyeliminować.
 • Kwestie prawne: Zidentyfikuj ryzyka prawne i dowiedz się, jak można je zminimalizować.
 • Zapisy w umowie deweloperskiej: Sprawdź, czy umowa deweloperska zawiera zapisy niekorzystne dla ciebie, oraz czy istnieje potrzeba ich zmiany.
 • Zgodność z pozostałymi dokumentami: Analiza innych dokumentów związanych z inwestycją, takich jak umowy rezerwacyjne, harmonogramy płatności czy prospekty informacyjne.

Po dokładnej weryfikacji umowy deweloperskiej i wprowadzeniu ewentualnych poprawek można spokojnie i bezpiecznie podpisać dokument w obecności notariusza, a następnie cieszyć się z kupionej nieruchomości.

Co obejmuje analiza umowy deweloperskiej??

Proponujemy przede wszystkim kompleksowe rozwiązania umożliwiające sprawdzenie umowy deweloperskiej pod kątem merytorycznym i prawnym. Dbamy o to, aby nasi klienci podpisywali bezpieczne umowy, które pozwalają na swobodne korzystanie z pełni praw do kupionej nieruchomości – zarówno domu, jak i mieszkania.

Zakres naszych działań obejmuje:

 1. Kompleksową weryfikację Umowy Deweloperskiej: Pełna analiza umowy deweloperskiej, stanu prawnego nieruchomości i innych aspektów inwestycji.
 2. Negocjacje warunków Umowy Deweloperskiej: Wskazujemy, czy umowa zawiera postanowienia niekorzystne dla kupującego i proponuje zmiany, jeśli to konieczne. Pomagamy w negocjacjach warunków umowy z deweloperem. Współpracując z prawnikiem od nieruchomości, masz wsparcie w negocjacjach z deweloperem.
 3. Doradztwo w zmianach umownych: Jeśli uważasz, że umowa lub inne dokumenty wymagają zmian, specjaliści w zakresie nieruchomości mogą pomóc ci sformułować skuteczne propozycje zmian.
 4. Weryfikację wiarygodności dewelopera: Upewnij się, że deweloper jest wiarygodny, poprzez analizę jego historii inwestycji i sytuacji finansowej.

Na koniec oceniamy też zagrożenia i ryzyka wynikające z podpisania umowy z deweloperem. Dbamy o to, aby nasi klienci mieli możliwość zrozumienia wszystkich zagadnień dotyczących umów deweloperskich.

Staranne sprawdzenie umowy deweloperskiej to klucz do bezpiecznej inwestycji w nieruchomość. Pamiętaj, że warto skorzystać z profesjonalnej pomocy ekspertów, aby uniknąć potencjalnych problemów i zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw nabywców lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, umowa deweloperska jest to porozumienie, na mocy którego deweloper zobowiązuje się do przekazania nabywcy prawa (zazwyczaj do odrębnej własności lokalu mieszkalnego) po zakończeniu projektu deweloperskiego. Nabywca, z kolei, zobowiązuje się do uregulowania płatności na rzecz dewelopera, jako ceny za to prawo. W treści tej umowy określa się wszelkie obowiązki obu stron. Dla nabywcy kluczowe są kwestie takie jak cena, harmonogram płatności, metraż oraz układ pomieszczeń, a także zakres i standard prac wykończeniowych, do których realizacji zobowiązuje się deweloper.

Umowa rezerwacyjna jest to porozumienie, które umożliwia wyłączenie określonego lokalu mieszkalnego z oferty sprzedaży na oznaczony czas, zwykle wynoszący od 30 do 60 dni, najczęściej w celu zdobycia kredytu na zakup lokalu. Taka umowa gwarantuje, że dany lokal jest zarezerwowany dla konkretnego klienta. Po upływie czasu rezerwacji następuje etap podpisania umowy deweloperskiej.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, umowa deweloperska wymaga formy aktu notarialnego. To oznacza, że musi być sporządzona i podpisana w obecności notariusza, co zapewnia większe bezpieczeństwo prawne obu stron transakcji.

Umowa deweloperska stanowi istotny pierwszy krok w procesie nabycia własności mieszkania. Po zakończeniu procesu budowlanego nabywca musi udać się do notariusza w celu zawarcia nowej umowy. W ramach tego dokumentu następuje formalne wyodrębnienie lokalu i przeniesienie na nabywcę jego prawa własności.

Taka umowa nie jest umową deweloperską i nie podlega ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Oznacza to, że nie musi ona zawierać pewnych elementów, które są przewidziane w tej ustawie dla ochrony praw nabywcy. Dlatego szczególnie istotne jest dokładne przeanalizowanie postanowień takiej umowy przed jej podpisaniem.

Warunki, na jakich nabywca mieszkania może odstąpić od umowy deweloperskiej, są zwykle precyzyjnie określone w treści samej umowy, a wynikają bezpośrednio z postanowień ustawy deweloperskiej. Zasadniczo nabywca nie ma prawa do odstąpienia od umowy, chyba że zostaną spełnione określone w niej warunki. W niektórych przypadkach umowy deweloperskie mogą zawierać klauzulę umożliwiającą odstąpienie bez konieczności podawania przyczyny, jednak zwykle wiąże się to z koniecznością uiszczenia określonej kwoty tytułem odstępnego. Rozwiązanie umowy deweloperskiej może być możliwe również w indywidualnych przypadkach, ale wymaga to zgody dewelopera.

Zmiana postanowień umowy deweloperskiej jest możliwa, ale wymaga sporządzenia aneksu w formie aktu notarialnego. Aby modyfikacja weszła w życie, niezbędna jest zgoda dewelopera. Ponieważ takie zmiany często nie są korzystne dla dewelopera, najczęściej spotykamy się z utrudnieniami w tej kwestii, a to wymaga wejścia na drogę sądową.

Koszty związane z aktem notarialnym dzielone są po połowie między dewelopera a nabywcę. Warto dodać, że stawki za podpisanie umowy deweloperskiej są ustalane na podstawie taksy notarialnej oraz wartości kupowanej nieruchomości.

Ta strona używa ciasteczek aby świadczyć usługę na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.