Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, a także podmioty zajmujące się szeroko pojętym zarządzaniem nieruchomościami pozostają nieodłącznym elementem związanym z ogólnie rozumianym mieszkalnictwem. Wbrew pozorom kwestie te dotyczą w praktyce bezpośrednio każdego, kto jest właścicielem lokalu mieszkalnego albo tego, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Przede wszystkim z uwagi na nietypową specyfikę podmiotów jakimi są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, w szczególności w zakresie ich formy organizacyjnej oraz prawnej, konieczna pozostaje znajomość specjalistycznych ustaw regulujących ich działalność, jak również umiejętność zastosowania odpowiednich przepisów nimi ustanowionych.

Obsługa wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych wymaga również szeroko pojętej znajomości ogólnych i szczególnych przepisów prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, czy wreszcie budowlanego, co może stawiać wiele przeszkód na drodze osób nimi zarządzających. Przy czym warto mieć również na uwadze tendencję do częstych zmian przepisów wyżej wymienionych sektorów prawa, co nieodzownie wpływa na kwestie związane z ogólnym zarządem nieruchomościami.

Oprócz znajomości przepisów prawa stosowanych w zarządzaniu wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi, nieodłącznym elementem w ich obsłudze pozostaje również doradztwo związane z szeroko pojętym funkcjonowaniem tych podmiotów. Obejmuje ono również przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji kierowanej zarówno do podmiotów zewnętrznych jak i stosowanej wewnątrz wspólnoty, jak regulaminy, statuty czy projekty uchwał.

Zamów usługę wsparcia dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Wypełnij formularz

Szukasz wsparcia prawnego?

Jako kancelaria posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi stałej ponad setki podmiotów jakimi są wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty zajmujące się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Oprócz świadczenia pomocy wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym oraz innym podmiotom zarządzającym nieruchomościami w formie stałej, oferujemy doraźną pomoc prawną w ramach konkretnych spraw – także w zakresie spraw karnych.

To, co wyróżnia nas jako kancelarię, to indywidualne podejście do każdego problemu, ukierunkowane na działanie w jak najlepszym interesie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Zawsze mamy na względzie potrzeby wspólnot i spółdzielni jako podmiotów zbiorowych jak również ich poszczególnych członków.

Ponieważ bycie członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej wiąże się nie tylko z szeregiem obowiązków, ale także praw bezpośrednio z tym przysługujących, jako kancelaria dbamy również o poszerzanie świadomości prawnej osób przynależnych do jednego z wymienionych podmiotów, w celu kształtowania postaw prosąsiedzkich.

Można nam zaufać w szczególności w kwestiach takich jak:

  • obsługa prawna zebrań wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych,
  • opiniowanie i sporządzanie regulaminów, statutów, projektów uchwał i pozostałej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem podmiotów,
  • doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu nieruchomością wspólną,
  • doradztwo w zakresie praw i obowiązków członków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów zawieranych przez wspólnoty mieszkaniowe,
  • bieżące doradztwo przy prowadzeniu przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe inwestycji i remontów,
  • reprezentacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i organami administracji publicznej na każdym etapie postępowania,
  • reprezentacja wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych przed podmiotami trzecimi,
  • windykacja należności wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
  • pomoc prawna we wszelkiego rodzaju kwestiach wymagających podjęcia kroków prawnych w imieniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

W przypadku pytań związanych z naszą ofertą zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Nasi eksperci dołożą wszelkich starań by udzielić pomocy, znajdując przy tym jak najlepsze rozwiązanie kierując się zdobywanym przez lata doświadczeniem w sektorze obsługi nieruchomości.

Ta strona używa ciasteczek aby świadczyć usługę na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.